Сухо строителство

Сухото строителство се разви и наложи, като един модерен, рационален начин за изграждане, преустройство, реновиране и саниране. "Сухият" монтаж, както и сглобяването на конструкция от предварително заготвени строителни елементи и материали представлява строителен метод, който пести време и средства.

 

С гипсовите плоскости и системите за сухо строителство Вашите мечти се сбъдват: сухо, бързо, чисто и изгодно.

 

Спектърът на конструкциите, обобщени под общото понятие сухо строителство е много широк. Системите за сухо строителство обхващат различни области на приложение като стена, таван и под. Във всяка от тези области съществува голям брой различни системи, обусловен от различните строително-физични изисквания, като напр. пожарозащита, звукоизолация, акустичен комфорт, топлоизолация. Доверете се на изпитаните системи на Кнауф, които предлагаме и ще си спестите много и мъчителни експерименти, костващи време и средства.

 

Сухо изграждане на вътрешното пространство означава:

Добро съотношение между цена и качество

Гъвкава планировка и свобода на формите

Бърз монтаж 

Максимално пространство за живеене

Звуко и топлоизолация

Пожарозащита

Отсъствие на строителна влага

 

С изпитаните и иновативни системи за сухо строителство на Knauf създавате здравословна среда за обитаване, от природни материали. Можете да намалите разходите за отопление до 90%, да променяте лесно разпределението във Вашето жилище, да получите много по-добра земетръсоустойчивост на сградата в сравнение с масивното строителство, да пристроявате и увеличавате броя на етажите.

Дали ново строителство или реновиране, саниране или изграждане на подпокривно пространство, мокри помещения или мазета. Със системите за сухо строителство безпроблемно и лесно ще реализирате Вашите мечти и ще постигнете повече уют и по-добър комфорт на обитаване.

Системите за сухо строителство на Knauf са с доказана сигурност, всяка една от тях е изпитана, техниката за монтаж е съгласувана, съответните изисквания са проверени. Качеството на системите се контролира непрекъснато чрез изпитания в институти, резултатите от които са описани в протоколи от изпитване и експертизи. От голямо значение е монтажът на отделните системи да става съобразно предварително предписаните параметри. Само тогава е гарантиран безупречният резултат.