ГК Silentboard, Knauf
  ГК Silentboard, Knauf

Knauf Silentboard е специална гипсова плоскост, тип GKF за високоефективна шумозащита в системите за сухо строителство.

Silentboard намира широко приложение при вътрешни облицовки на нови и допълване на съществуващи системи за сухо строителство с повишени изисквания към огнезащита и максимална шумозащита.

Преградни стени изпълнени с плоскостите Silentboard могат да постигнат изключителни параметри, като с това осигуряват несрванима звукоизолация и допринасят за превръщането на сградите в по-уютни и по-тихи. Те осигуряват такова ниво на звукоизолация, че при други случаи постигането на същата би могло да стане само с използването на допълнителни пластове звукоизолиращи гипсокартонени плоскости и слоеве специална минерална вата.

 

Специални приложения:

 • Жилищни сгради и офиси, намиращи се в близост до летища
 • Изолиране на ударните шумове от човекопотока на горните етажи
 • Повишената маса блокира високочестовтните звуци, а изключителната еластичност на материала блокира нискочестотните звуци (шум предизвикан от самолети, ударни шумове, изолация на офиси от производствени помещения, изолация на дискотеки от други помещения)

​Уникални предимства:

 • Отлични звукоизолиращи характеристики - най-висока степен на звукоизолация сред всички звукоизолиращи плоскости, разработени на базата на гипс.
 • Универсално приложение в новото строителство, както и при вече съществуващи сгради, в рамките на ремонтни работи и работи за звукоизолация.
 • Защита от огън
 • Системи сухо строителство с намалена дебелина и изключителни способности за намаляване на шума.
 • Оптимална защита при ниски честоти.
 • Приспособима форма.
 • Обработката е идентична с тази на обикновените гипскартонени плоскости (същите материали и технически процедури).

Забележителни резултати в следните области на приложение:

 • Преградни стени с високи изисквания за звукоизолация
 • Звукоизолиращи окачени тавани
 • Звукоизолираща облицовка на стени
 • Подобряване на звукоизолиращите способности на вече съществуващи строителни елементи
 • Звукоизолация в халета с високи нива на шум
 • Повишена звукоизолация за звукозаписни студия
 • Звукоизолация на медицински помещения

 

Продуктова гама на плоскостите Silentboard:

 • Гипскартонени плоскости GKF (тип DF по EN 520)
 • Тип надлъжен кант: HRK
 • Тип напречен кант: SK
 • Дебелина на плоскостта: 12,5 мм.
 • Широчина на плоскостта: 625 мм.
 • Дължина на плоскостта: 2000 или 2500 мм.
 • Тегло на плоскостта: 17,5 кг/м2