Минерална каменна вата NaturBoard VENTACUSTO
  Минерална каменна вата NaturBoard VENTACUSTO

Минерална каменна вата NaturBoard VENTACUSTO

Приложение

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на вентилируема фасада с височина от 12 до 20 метра, предстенна обшивка, преградна стена или други сградни елементи, за които изискванията за звукоизолация са по-високи. Продуктът може да се полага и самостоятелно, като звукоабсорбиращо покритие.

 

Описание

NaturBoard VENTACUSTO е компактна плоча от каменна минерална вата
с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите продукти.
NaturBoard VENTACUSTO е негорим, устойчив на високи температури,
водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Основни характеристики

Топлинна изолация - Нисък коефициент на топлопроводимост λD =0.035 W/mK

Противопожарна защита- Клас по реакция на огън А1, негорим материал

Звукоизолация- Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

 

Предимства

- стабилност и компактност
- водоплътност и паропропускливост
- повишена защита в случай на пожар
- устойчивост на стареене 
- безвреден за здравето и околната среда материал

 

Документи